Friday, October 30, 2009

Scooby Do rik Bebai Longan

PAGI ji, injuk biasa ni nyak ngantakko Ren mit ngajar. Aidil sai santor aga nutuk, halok uleh ni mebuya di lamban riya nonton film seri Scooby Doo sambil lalang-lalang tenggalan.

Mani wat sai aga tifoto copy, singgah pai di rang foto copy. Kidang, waktu Ren adu cakak motor jak moto copy, wat mak-mak (induh kik muli, he...hee....) makai bekara kamak rik ipon kunjer, ngerediki sekam.

"Mahap, Bu. Nyak aga mit Rajabasa, ulun tuhaku mak lagi. Kidang ongkos kukurang... Nyak ngilu tambah Rp2.000," ani bebai seno sambil ngeliakko duit Rp1.000. Ditambahko ni muneh pepira kali, "Dang butong yu... Dang butong yu..."

Api muneh, ani atiku. Kidang nyak pema riya. Ren ngebuka tas ni kadu ni ngeniko Rp50 logam jama... induh sapa bebai seno.

Dang butong, dang butong, ani, kidang ya sai ngeribok ngeranuh. Kesol juga nyakku. Aga pak kusegung gawoh jelma seno.

"Adu... adu... Jelma longan ano," ani Ren ngehalang nyak.

Eh, bebai longan do halok. Malah ya butong-butong rik cawa ruta (maaf), "Kampang!" Induh pira kali.

Ya adu, kutarik gas ni motor. Lapah. Dasar longan maseh juga cawa, "Mit...mit..."

"Musti ni ikin ti keni jeno," aku.

Temon-temon longan.

Wednesday, October 28, 2009

Telu Tahun

RANI inji Aidil genap telu tahun. Lamon cerita, kidang susah ngewarahko ni.

Mak ngedok acara api-api. Ingkah mama rik oma ni nyani sekunyit gawoh sai tibagi-bagiko
mit kiri-kana lamban rik sanak-muari.

Ya adu, selamat ultah, Aidil.