Wednesday, August 07, 2013

Tuesday, August 06, 2013

Buka Tahun Inji Aga Ngeliak Sekura Pai...

Ngejalang Sekuraan di Lampung Barat.
BUKA tahun inji sekam pak manak aga mulang.

Kik pak risok injuk sekura, Aidil rik Wan Agung aga ngeliak sekura pai.

Mesumor muneh jama lemang, tat, daleh kembang loyang.

Kekalau Andung, Datuk, tian di lamban nyani...