Wednesday, January 30, 2008

Mangsa Hadiah Sastra Rancage 2008

WAT warahan jak Bandung. Bukuku, Mak Dawah Mak Dibingi (BE Press, 2007) mangsa Hadiah Sastra Rancage 2008 pakai Sastra Lampung.

Pengumuman ni ampai jemoh, Kemis, 31 Januari 2008 barong jama acara ulang tahun ni sastrawan-budayawan Ajib Rosidi ke-70 di Universitas Padjadjaran (Unpad).

Kabar ni kantek Budi Hutasuhut jak Lampung sai ratong delom acara seno. Nyak rik Y Wibowo mak dapok hadir.

Tuesday, January 29, 2008

Ngebaca? Nulis? Atawa Diskusi Sastra? Haahh...

NYAK dikeni pandai Pak Willy luwot: Dibi inji anggota komunitas mak dapok kumpul.

Reti ni, telu minggu guai ni Komunitas Awan Senja taru. Sunyin ni anggota 'sibuk' ngehadapi Ujian Nasional (UN).

Les hamper tiap rani. Hamper mak ngedok waktu lagi aga main atawa sekadar nyediako waktu muasko kegeringan (hobi).

Kantong Sastra di Pangkalan Bun, kurasa mak jaoh beda.

Hantu UN! Padahal UN maseh mesaka, sekitar April.

Kesian siswa tanno. Rani-rani musti tiisi jama belajar. Mak kasi meleng kik aga lulus UN.

Ngebaca? Nulis? Atawa diskusi sastra? Haahh... ngetok-tokko waktu riya! Halok reno piker ni tian.

Mak injuk nyak tumbai ya. Pak kesipak mangsa ranking, sekula agak kacau juga. Kuliah kesakaan.

Halok kelamonan ngebaca komik, puisi, cerpen, novel, rik ... bacaan porno. Hehehee... Soal ni, anjak seru ni ngebaca fiksi tinimbang ngehapalko rumus kimia atawa latihan ngerjako soal matematika.

Kidang, pak reno, sekula lancar-lancar riya, mak pernah tinggal kelas.

Tumbai mak ngedok UN sih.

Sunday, January 27, 2008

Pak Harto Mak Lagi

PANGKALAN Bun pagi mingkop gawoh. Temon nihan, sekira pukul 09.00 WIB terai sampai pukul 15.00 WIB. Kekala mekedok, kekala merecap, kidang cukup nyani badan basoh kik nekat nyusul.
Bangik becong pedom.

Minjak jak pedom, tivi-tivi basa ni siaran langsung.

"Pak Harto mak lagi," ani Ren.

Kalender nyatat rani Minggu tanggal 27 Januari 2008 pukul 13.10 WIB.

Jenderal (Purn) H Muhammad Soeharto nangon adu saka meruyuh. Mak kurang jak 24 rani, ya tirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta.

Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.

Friday, January 25, 2008

Image Terminal Rajabasa delom Episode Bolang

SAKA mak ngeliak Lampung, si Bolang jak Lampung (bagian 2) sai ditayangko Trans7 (nyak lupa rani ni) lumayan ngurangi tiram.

Gambar-gambar Terminal Rajabasa, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moeloek, Taman Budaya Lampung (TBL), Taman Dipangga, renglaya-renglaya, rik kayu-kayu di Bandar Lampung lumayan helau tiliak.

Reno muneh pas si Bolang sampai di pekon ni pingger lawok di Kabupaten Tanggamus. Sikop nihan.

Cerita ni, si Bolang mulang jak Jakarta. Regah di Terminal Rajabasa, tas ni Bolang kena akuk sanak nakal di isan.

Maka, sepanjang setengah jam Bolang jama rik ni ngejar-ngejar sanak sai ngemaling tas ni. Dapok juga akher ni pas sanak sai ngakuk tas ni, lagi ribut jama preman (injuk bos ni tukang copet).

Singkat ni, Bolang merik jama sanak sai ngakuk tas ni. Kadu ni, bebarong mit pekon ni Bolang.

Ah, sayang ni Bolang episode ini ingkah ngukuhko image hara mak aman ni Terminal Rajabasa.

Tas si Bolang goh kena copet!

Monday, January 21, 2008

Cover ni Buku 'Mak Dawah Mak Dibingi'

BUKU puisiku, Mak Dawah Mak Dibingi (BE Press, Bandar Lampung, Desember 2007) adu terbit.

Pak buku ni makkung nyampai jama nyak, rasa ni mehanjak nihan atiku.

Nerima nihan jama kantek Y. Wibowo sai 'setengah mati' ngusahako terbit ni buku inji. Nerima nihan jama Sigid Nugroho sai ngedesain buku rik cover ni.

Wat telu rancangan cover jak Sigit. Kidang, sai paling atas sai tipileh.
"Bukumu ampai sampai. Lay-out ni helau becong, cover ni sikop ireh, suluh menyala. Mak liom tijajakko jama Kang Ajib (sastrawan Ajib Rosidi maksud ni). Pandai muneh kuti ngedesain buku. Hinji ampai gelar ni Lampung! Siiplah. Terima kasih. Sukses!" ani Bang Irfan Anshory jak Bandung.

Nerima nihan jama Bang Irfan atas support ni sesaka inji.

Saturday, January 12, 2008

Puisi ni Asarpin

ASARPIN ngirimko puisi via e-mail, 5 Januari 2008. "Kik mak keberatan puisi-puisi hinji muat di blog/web udo," ani.

Bingung juga aga kumuat dipa. Ya, adu do di ija gawoh.

Inji sajak ni Asarpin.
(Catatan: Nyin mudah huruf kh/gh, kuubah jadi huruf r):


TALI PERANTI


ram rua jong
haga ngicik pai cutik
sanga patoh pun rua
cawa tuppak di ajong disan

api mak mari riya
ajo tali peranti
mitcik lagi sai bisa
kidang mak ulah dia

kattu ya mak lagi
atti serta penahanni
jakni ram muari dija
benor ni munih disan
mulang di sikam roppok
haga ngawawillahkon tangguh
sanga patohno sinna

haga disapa pai da ya
tuppak lawanni cawa
ram rua jong muari
nyamukakon cerita
ngehadapni ram roppok
muakhi sai wat dija

mittar kanjak jenganan
wat pai da ya tanyitcing
najin mawat tenyating
hanjak sikam jak ija

hanekan sekedar cutik
kiteliyak kon di tian
hebos serta mehaos
sayuk serba kurang

lain munih da ya ajong
kinjuk cawane pantun:
tipanton titaroton
tilokkon mak tikeni
mane barang tembeli
lain da ya ki raiya

wat induh mawat
hanekan senna ya
lamon macam khinci na
rukuk dilam bukkusan
tih kancakne gula
kipak laju di susu

sennalah sifat kelawan dalil
tanda patci sikam dua
mittar kanjak jenganan
pudatong sai ratong
kiriman sai mak dija
benor ni munih disan da ya

kik kak ya mak lagi
tungguanni
nabik haga butappa
laju bukusur
alimmu bane

ajong di san pai da ya
ngaji mak ngattoni
nerima pudatong sikam sinna

telaju di sekiman
putit perit kegitcit
handakulu cakak dulu
damai ram ane punai
mak dapok ane cotcok
kecici lapah ngaji
patak nawai sekula

lapah kanjak jengan
tuppak di kedamaian
tehabu di kelungu
ngalas di teratas
ngeluppak sabahluppak
merissa pekon kusa
laju di terbaya

cerabus jak tanggamus
teliyu mid wai jelai
tahanggayos di baros
sembahyang pasar madang

jaru pedama suku
sengabah sanga pekon
kipak laju di perbatin
sai batin sikam roppok
haga ngawillahkon tangguh
sanga patoh pun rua

benorni munih disan
mulang disikin dua
lagi kala di nana

jak pissan mit pindua
bukuis butakkis
butulak busasanda
nyawakon mak kuwawa
lattaran mak biasa

min telu sampaimu pak
ngucakkon cawa nulak
lima nam laju pitu
ngucakkon mawat tahu
lattaran mak buguru

ditimbal tian roppok
lagi kala di nana

ikok pisai wait pengramban kuta
sai pandai mak tikitai
bijaksana mak dija
si ngong-ngon mak di pekon
radu cakak mit darak

sai pittor lagi midor
si nalam lagi pedam
perajurit mawat mit
mula si bugu kanggu teliba di sikam dua

cambai diri pai ne wai, hani
helaune tutukon pai
kak riya paku sara
bilang pun juga cawa
sanga patoh rua sinna
ucak ni tian sai mak dija
lagi kala di nana

kuangon kon sikin dua
cawa temondo munih
mak rang layane kena
ki haga nunggu di raiya

sanggitah mawat pandai
ngelebonkon pinakai
adat cara jak saka

sanggitah mawat tahu
ngelebonkon pi ranggu
adat cara sai radu

ki mak ya haga jadi pilih
jadi pekeran munih
adat cara jak tumbai

sai hattak sai hanggani
sekakirane munih

sai hatta sai hangganni
sekakirane mingan

mulang di sikin dua

tekejut tekacah
mamang hati

sikam roppok jak ngakuk
anak bai kutti roppok
dibambangko anak bagas sikin dua
lain munih haga guai gurau
akkat mittar ngelajar
atawa ki ya wat haga
pik an ni sai barih
lain da ya ki raiya

anak bai kutti roppok sinna
diakuk anak meranai sikam roppok
haga guai gatti nyawa ulun tuha ni
metudau pai da ya duduk ni

metudau sinna lain munih ki mak dacok
mulang di tiyuh dija
sinji sangun jenganni
rangni mak serta bapakni

kanjak kala di nana
wat pai da ya bilang bingi ulahhadan khani
buluppat di jemahat
tekokoh bulimban bulan
mawat kung pai da ya
sikam jak nyamuka kon cakha
cakha sai patut bukena

tattat ketutuk ne adat
pinakai hanjak tumbai

anak bai tulang dulun
lain munih da ya
ki mak kuangonkon sikin dua

ya bangga sumba rana
luahne panggus mamus
lain da ya ki raiya
mulang di sikam roppok
lagi kala di nana

ruwat serta meromot
palangan liwan pura
mulang disikin dua
lagi kala sakano

kekalau bingi sinji
bingi tulus menjadi
bingi munyaian sunyinni
putawok-tawok ajo
gelarne kicik tuha

haga pai daya sikam bukenalan
sippa pai da ya sai tutur ulun tuha
kipak laju si tutur uppu
apilagi ki si tutur kuari
sai patut haga di basani
anak butting kutti roppok

haga munih sikam pandai
dibilangan serta rikinanni
pusabaian ram dija

babai kedengan bakas
bukuhni sikam roppok
haga se inong-inongan so sia
nyaman kattu lumanai
alan dia kak nanti
jimoh kelawan sawaini
sikam roppok putawok-tawok
putungga di rang laya
atau di pa ya pok jenganni juga
mawat kung da ya sikam roppok
dacok se enong-enongan
ki ya mawat kung ditunjukkonni
muakhi sai dija
kala debingi sinji

alim mu ba ni adik disan pai da ya
ngebenokh kon tangguh salah
nyambung tangguh ki kurang
ngurangi tangguh ki liyu
ki nyin ya jadi patut

Ajong
ram rua jong muari
haga ngicik pai da ya
sanga patoh pun rua
cawa tuppak di ajong disan
api mak mari raiya
ajo da ya tikkuk serta higuk-an ni tian roppok
sai mungura lagi kala di jinna

halok da ya radu pista kippak mak lestari
hanekan sekedar cutik
hanekan senno ki teliyak kon di hulun
hebos serta ne haos
sayuk seraba ni kurang

lain munih da ya adik
ki telok kippak mani tipanjuk
mane barang tembeli
lain da ya ki raiya

injuk pattun ne hulun
“wat gassa tepa nipis
halok talam ya tiku
di atas ne pulambaran
piring bu susun-susun”

benor ni munih disan
ki kak ya mak lagi
atti serta penahanni lagi
jak pihak ni ram kuari
raiya ki injukni

Kattu ya lagi luah
ngasi pai da ya tipenah

Kattu ya lagi duwai
ngasih pai da ya tikitai

kattu ya lagi manjau
ngasih pai da ya ti urau

benor ni munih ki ya sitatti mawat lagi
si tenan radu disan
radu pista kippak mani lestari
kak unyin ni mulang di saya dija

nabik haga butappa
kippak laju bukusur
alim mu ba ni di adik disan pai da ya

Adik
duli da ya di adik disan pai da ya
haga rang tuppak ni tangguh
isi kedalih ratti
jama ni ram muari seunyinni

kattu ya mak nyalah
mak nyapang cempalani
hati ram muari sai dija
haga pai da ya sikam roppok pandai di rupane
anak ruyangni ram roppok sinna

nyaman kattu alan dia
kak natti putungga di ranglaya
mawat kung pandai da nginong ya

Among
rajjo pai da ya pik ne
ajo among
sikam dikayun kepala battu
terus laju di baya ni
ngattak kon mi gulai
serta babuwak buhahama
ngelawan ram muari si wat dija
tandane guai ram so togok di rani sinji

harap haga kilu terima
jamma ni ram muari sai dija
raiya kinjuk tamong pai daya
rang tuppakni cawa

Thursday, January 10, 2008

Sang Plagiator

MASEH ruwa rani lagi ampai 1 Muharam 1429 Hijriah (betepatan jama Kamis, 10 Januari 2008).

Kidang, Bupati Ujang Iskandar ngundang Prof. Dr. Said Aqiel Siradj mit Pangkalan Bun. Jadilah, Said Agil ngeni tabligh akbar nyambut Tahun Baru 1429 Hijriah di Istana Kuning, Pangkalan Bun, Selasa, 8 Januari 2008.

Nyak mak aga cerita isi ni ceramah. Gegoh gawoh jama ceramah ni ulama bareh ni, kukira. Biasa riya.

Wat sms jak Irfan Anshory sai ngejutko nyak.

Isi ni, artikel 'Memahami Sejarah Hijriah' tulisan ni Said Agil Siradj, Ketua PBNU sai timuat di Republika, Rabu, 9 Januari 2008 hasil nyontek (ngeplagiat) tulisan ni Irfan Anshory sai judul ni 'Mengenal Kalender Hijriah' di Pikiran Rakyat, 27-28 Januari 2006.

Sengaja nyak browsing ngebandingko ruwa tulisan. Hasil ni, temon nihan ani Irfan Anshory, "Tulisanku dibajak 100% sampai titik koma ni andah ni Said Aqiel Siradj. Ulama mak ngedok liyom malu, tukang bajak tulisan ni jelma bareh."

Kik lain jak PR, ani Irfan Anshory, musti Said Aqiel nyontek jak blogspotku. Lima rani sai liwat tulisanku di PR kukurukko mit blog. Kidang, adu unjak lengkap ni jak sai di PR.

"Wah, Bang Irfan musti nulis surat mit Republika," aku.

Wah, Said Aqiel Siradj... Masa kik reno? Masa mak kepiker jama Said Aqiel kik tanno ji jaman internet?

Nyak ingkah miker, kik ulama goh mak jujur, repa aga laju ni negeri.

Tuesday, January 08, 2008

Telu Cerita Jelma Kotawaringin

CERITA kesai jak Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat Parimin Mulyadi delom Sosialisasi Ngegunako Water Tes Kit pakai sai tugas Sanitasi Puskesmas, Selasa (8/1). Kualitas wai ni Way Arut sai ngebelah Kota Pangkalan Bun rik risok dipakai jelma sai redik jak isan pakai imul, mepoh, rik mising (IMM/MCK) mak sesuai standar kesehatan.

Ngecahko Way Arut sai latap di kamak. (Borneonews/Andro Desembery)

Wai ni Way Arut adu mak sesuai lagi jama syarat ni wai sehat mani ngedasarko riset Mei tahun ampai no, wai ni Way Arut adu mekamak rik ngedok bahan kimia sai asal ni jak limbah perusahaan, limbah industri lamban, rik limbah transportasi way.

(Untung ni sekam makai wai sumor jak tower rik nginom wai isi ulang di kosan.)

***

Cerita keruwa jak Kepala Biro Pusat Statistik (BPS) Kotawaringin Barat Hamidi. Laju inflasi Kotawaringin Barat tahun kalender 2007 nyapai 9,67%. Hamper ruwa digit. Pemerintah kabupaten perlu ngewaspadai ni. "Inji warning jama pemerintah," ani.

(Hubungan ni jama sekam, susu Isomil ni Aidil cakak jak Rp154.000 per kaleng 900 gram jadi Rp174.900 per kaleng 900 gram. Rega-rega sani ni gulai cakak sunyin. Serba mahal. Dipa sangon jak mahal ni jak rang bareh.)

***


Perkebunan Kotawaringin Barat nyumbang 70% PAD Provinsi Kalimantan Tengah. Sayang ni, mak lamon jelma di isan sai aga guai biak.


Cerita ketelu jak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kotawaringin Barat Kamusni. Lamon ni sai nganggur di Kotawaringin Barat uleh ni urak ni mental jak jelma sai nyepok guai tenggalan.

Data tahun 2007, ngedasarko total sai ngilu kartu kunjer di Disnakertran, wat 4.313 jelma sai nyepok guwai; 2.034 bakas rik 2.279 bebai.

Jak 4.313 jelma sai nyepok guai no, sai paling lamon lulusan SLTA 2.416 orang. Kadu ni ampai lulusan Diploma II (DII) dan dan DIII 1.678 jelma. Lulusan Strata 1 (S1) rik S2 ingkah 932 orang.

"Setemon ni Kotawaringin Barat nayah rang beguai. Kidang, uleh ni ulun ni lamon dimanjako alam, mental buguai senemon ni tian lebon. Jelma lamon telanjor kebangikan oleh ni sumber daya alam, utama ni kayu. Kidang tanno kayu sa adu bela," ani Kamusni.

Sai contoh sai diwarahko Kamusni. Pepiwa waktu sai radu, wat perusahaan perkebunan kelapa sawit basa ni ngagung. Tian perlu 140 jelma pakai ngeguaiko ni. Disnakertran langsung ngumumko informasi ini. Wat sai ngedaftar. Seradu jak tiwawancarai, wat 40 sai aga. Kidang, seradu tiusung mit lapangan, tinggal 8 jelma. Terakhir, pas tiusung mit rang beguai, tian mileh mulang.

(Sekam buguai di koran. Dapok longan -- paling mawat stres -- kik mak kuat.)

Saturday, January 05, 2008

Nyin Tambah Rajin Lapah

RANI inji Aidil meli sepatu ampai. Nyin tambah rajin lapah.

Cukut ni mebalak. Sepatu sai saka mak muat lagi. Bulan ampai no, nyepok sepatu. Kidang mak ngedok sai muat. Kelunikan unyin.

Jeno, ani mama ni, Aidil musti wat sepatu. Jadi do, sekam telu mutar-mutar di Pangkalan Bun. Lapah cukut.

Pehalu juga. Hehana ni sai ngebiji. Nomor 20. Kebalakan setemon ni. Mak ngedok nomor 19.

"Taganko balak ga. Asal ya makai sepatu. Sai penting mak mudah bukak jak cukut ni. Mak api-api. Nyin saka dipakai Aidil. Aidil kan geluk mebalak," aku.

"Ya, adu," ani mama ni.

Lain sepatu ni bayi lagi. Soal ni mak kebunyi injuk sepatu ni sanak sai ampai belajar lapah.

Tuesday, January 01, 2008

Diminjakko Mercun Tengah Bingi

AKHER tahun. Senin, 31 Desember 2007.

Pesta Kembang api di Istana Kuning, Pangkalan Bun (Foto: Borneonews/Andri Saputra)

Sekam (redaksi Borneonews) libur rani inji. Jemoh, pas sai bareh libur, sekam malah kuruk. Injuk ayuk ni, kebiasaan beguai di koran.

Api aga rencaka? Wat undangan jak Pak Rasyid, sai ngedok koran, ngisi acara di lamban ni. Kidang nyak mileh kumpul gawoh di lamban. Sekam telu manak ngisi bingi tahun baruan jama berefleksi, ngerenung.... Hehee...

Pedom mehayu. Kidang, tengah bingi minjak. Bunyi ni mercun mak putus sejam lebih nyani sekam turuk begadang muneh.

Aidil minjak muneh. Untung ni ya mak luar jak kelambu. Maseh kedugok rupa ni. Kidang, mercun nyani ni mak dapok hinuk.

Mercun mak kebunyi lagi. Aidil pedom luwot.