Tuesday, October 17, 2006

Ditagu Terai


KAPAL ngerapot di Pelabuhan Bakauheni Selasa, 17 Oktober 2006 sekitar pukul 02.45 WIB.

Damri sai kutumpangi begerak. Kuruk Lampung!

Sampai di lamban Kemiling jam enom kurang pagi.

Kedugok, nyak pedom. Ren mit sekula.

Kala minjak tengah rani, terai kedok. Injuk nagu nyak, "Ampai sampai kudo?"

Radu mesaka kemarau, terai jadi rahmat nihan.

No comments: