Wednesday, July 25, 2007

Kangian

AIDIL, miwang terus kik nyak aga mit kantor atau kik ya minjak jak pedom ngehalu ayah ni mak ngedok.

"Kasian. Aidil halok kangian. Di Lampung kan biasa meramik," ani Ren.

"Ayah mit kantor yu. Aidil pedom gawoh. Kanah ayah mulang," Nyak risok cawa nyin Aidil tenang kak aga berangkat atawa kak nelepon jak kantor mit lamban.

Tenang, Dil. Sanak uyun. Geluk balak nyin dapok nutuk ayah.

No comments: