Sunday, January 07, 2007

Sukor Mak Mangi

WAH, bahaya, biasa ni kik Minggu mangi berita.

Kidang, sukor do mawat.

Malah, guwai jak geluk ni tinimbang semakkung ini.

1 comment:

bahtiar said...

buset.... bahasane aye kagak ngarti ... :)